Firma w praktyce

www.praktyka.net

Wpis

wtorek, 23 lutego 2016

Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Zatrudniając pracownika mamy na uwadze zwykle długofalową współpracę. Czasami jednak konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę, czy to z powodu nieefektywności pracownika, czy to np. z powodu słabej koniunktury na rynku. Poniżej zamieszczam wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, które zostało dokonane przez pracodawcę:

--------------------------------------

Firma Solidna Sp. z o.o.                                               Warszawa, dnia 01 lutego 2016

Ulica Jasna 1

00-001 Warszawa

                                                Pan Jan Kowalski

W dniu 1 lutego 2016 r. wypowiadam Panu umowę o pracę zawartą w dniu 1 grudnia 2003 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z dniem 30 maja 2016 r.

Przyczyną rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jest likwidacja Pańskiego stanowiska pracy z powodu restrukturyzacji zakładu pracy.

Jednocześnie informuję Pana, że przysługuje Panu prawo do złożenia odwołania do Sądu Pracy w Piasecznie w terminie do 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

                                                                                   Adam Nowak

                                                                                   Prezes zarządu spółki

--------------------------------------

A teraz punkt po punkcie omówmy sobie treść powyższego pisma.

1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
Zgodnie z Art. 30 KP umowa o pracę może być rozwiązana:
-  na mocy porozumienia stron,
- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenie, czyli tzw. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli tzw. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- z upływem czasu, na który była zawarta,
- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

W niniejszym artykule omawiamy przypadek, w którym umowa o pracę zostaje rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron, w tym przypadku przez pracodawcę.

2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może obejmować tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność i kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeśli pracownikowi przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a umowę wypowiemy 1 stycznia, to ponieważ okres wypowiedzenia będzie się kończył w ostatnim dniu miesiąca, pierwszym miesiącem liczonym do okresu wypowiedzenia będzie luty, następnie marzec i kwiecień. Aby okres wypowiedzenia obejmował również styczeń, należałoby umowę o pracę wypowiedzieć najpóźniej 31 grudnia poprzedniego roku.

3. Umowa zawarta na okres próbny rozwiązuje się co do zasady z upływem okresu, na który została zawarta, jednakże może być ona wypowiedziana również za wypowiedzeniem.

4. Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć zawsze formę pisemną. Wręczając pracownikowi wypowiedzenie powinniśmy zażądać złożenia podpisu na kopii tegoż wypowiedzenie, który to podpis będzie stanowił dowód doręczenia wypowiedzenia.
Jeśli pracownik odmawia podpisu wypowiedzenia umowy lub w ogóle przyjęcie dokumentu wypowiedzenia, należy podjąć próbę wręczenia mu wypowiedzenia w obecności innych pracowników firmy. Ich zeznania mogą potem stanowić dowód w sprawie toczonej przed sądem pracy.

5. Długość okresów wypowiedzenia należy sprawdzić w kodeksie pracy. Różnią się one w zależności od formy umowy oraz długości jej trwania.

Uwaga: Jeśli umowę o pracę wypowiada pracodawca, a umowa została zawarta na czas nie określony, pracodawca ma obowiązek w tekście wypowiedzenia wskazać jego przyczynę, co też zostało zrobione w przygotowanym przeze mnie wzorcu wypowiedzenia powyżej.

6. Jeśli umowę o pracę wypowiada pracodawca, w oświadczeniu o wypowiedzeniu powinna znaleźć się informacja o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Choć żaden przepis tego nie reguluje, to inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zwracają czasem uwagę, że pouczenie to powinno zawierać informację o lokalizacji sądu pracy, do którego pracownik ma prawo się odwołać i terminie, w jakim powinien to uczynić.

Terminy odwołania się do sądu pracy reguluje art. 264 KP. Oto pełna jego treść:
"Art. 264.
§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu
7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od
dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy."

Widzimy zatem, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę termin odwołania się do sądu pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

7. Oświadczenie o wypowiedzenie winno być podpisane.

-------------------------

Jeśli artykuł był pomocny, zostaw miły komentarz.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
sunrise2000
Czas publikacji:
wtorek, 23 lutego 2016 01:52

Polecane wpisy

Komentarze

Dodaj komentarz

  • Gość Kacprzak napisał(a) z *.internetdsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2017/02/16 11:16:13:

    Przydatne dla tych, którzy nie zgłębili się aż tak w temat.

  • Gość Pietrek napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2018/01/29 22:20:47:

    Artykul był bardzo przydatne, wreszcie ktos jasno i w spsób pełny opisane zagadnienie

Dodaj komentarz